Logo

» Kirjaudu sisään

» Rekisteröidy asiakkaaksi

Ostoskorin sisältö

Ostoskorissa ei ole tuotteita

Tietoturva


 

Tietosuoja on luottamusasia, ja asiakkaidemme luottamus on meille erittäin tärkeää. Käsittelemme kaikkia meille antamiasi henkilötietoja huolella, uusien EU-tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Kun vierailet tai ostat tuotteita Lastenhuone.fi-verkkokaupastamme tai Lastenhuone.fimyymälästämme, keräämme ja käsittelemme antamiasi henkilötietoja palvellaksemme sinua parhaalla mahdollisella tavalla, sekä toimittaaksemme ja seurataksemme tekemiäsi tilauksia. Myymälässämme käytämme turvallisuussyistä tallentavaa kameravalvontaa.


 

TIETOSUOJASELOSTE

Lasten Lifestyle Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 21.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lasten Lifestyle Oy (“Lastenhuone.fi”)

Piispansilta 11, 02230 Espoo

Y-tunnus: 2379674-2

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse: tietosuoja@lastenhuone.fi

 

2. Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme asiakkaidemme tietoja:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen tilaaminen verkkokaupastamme edellyttää henkilötietojen antamista. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

Palveluntarjoajamme saavat käyttää heille luovutettuja tietoja pelkästään tehtäviensä suorittamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

3. Rekisterin tietosisältö

Käsiteltävien henkilötietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, myymäläkäynneistä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja ovat:

 

4. Rekisteritietojen säilyttäminen

Säilytämme sähköisesti / manuaalisesti käsiteltäviä henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla sekä manuaalisesti käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@lastenhuone.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Lastenhuone.fi-verkkokaupan rekisteröityneenä asiakkaana voit tarkistaa ja muuttaa omia tietoja sekä peruuttaa uutiskirjeen tilauksen kirjautumalla henkilökohtaisille sivuillesi: https://www.lastenhuone.fi/fi/login

 

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"), olettaen että meillä ei ole lakisääteisiä valvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@lastenhuone.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

8. Tietosuojaselosteen muutos

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tai muuttaa. Kun teemme muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen, sisällytämme tähän päivämäärän, jolloin Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty. Jos tähän selosteeseen tai siihen, kuinka käytämme henkilötietojasi, on tehty olennaisia muutoksia, tiedotamme sinua joko lisäämällä näkyvän tiedotteen sellaisista muutoksista ennen muutosten tekemistä, tai lähettämällä sinulle suoraan tiedotteen.

Verkkokaupassamme käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa verkkokauppaa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on verkkokaupan toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.